Business innovation gennem design thinking

Vi arbejder i spændingsfeltet mellem nysgerrig antropologi og benhård forretning. Vi bygger bro fra antropologisk identificerede mønstre i menneskers adfærd, til udvikling af nye koncepter og forretningsmodeller som imødekommer menneskers behov for anvendelse af de nye koncepter.

Vores metodiske udgangspunkt er antroprologi, design thinking og brand management.

Med dette laver vi dybdegående brugerundersøgelser, innovationsprocesser og workshops med virksomheden, der udvikler banebrydende koncepter eller lægger planer for meningsfuld forretningsudvikling. Vi hjælper også med prototype test og implementering.

Vi skræddersyer hvert eneste forløb, så det passer til netop det behov vores kunder har. Vi abejder udfra en model vi kalder de 4 C’er – Collect, Create, Commercialize, Collaboration

Collect

“Finding the right problem is half the battle” – Vi finder dybdegående indsigter gennem interviews, observationer og en række værktøjer, der skal afdække de erkendte og ikke erkendte behov hos målgruppen. Vi besøger både den typiske bruger og den ekstreme bruger for at indtage alle aspekter.

Vi scanner en bred vifte af analyser og rapporter, blogs, infografikker, billeder, film, talks og artikler – og vi leder efter trends fra alle verdenshjørner, der kan inspirere.

Vi leder efter de vildeste, skøreste og største tendenser, der kan afdække fremtidspotentialer og inspirere den videre idéudvikling.

Create

På baggrund vores indsigter skaber vi mulighedsrum, som hjælper os med at fokusere på, hvilke muligheder der kan være for værdiskabende innovation. Vi udvikler arbejdspørgsmål og afholder en række forskellige brainstorm sessioner med vores kunder og deres samarbejdspartnere.

Flere hundrede ideer bliver udviklet og prioriteret ud fra forudbestemte kriterier, som virksomheden og teamet har defineret.

Hvert eneste koncept vurderes ligeledes ud fra følgende parametre:Er der et behov? Giver det mening for virksomhed? Er det muligt teknologisk?

Commercialize

En design og brugerdreven innovationsproces er en iterativ proces, hvor vi hurtigt går fra visualisering af ideer til prototyper.

Vi præsenterer ideerne for potentielle kunder og brugere for at få feedback og tilpasse de udviklede løsninger.

Innovation på selve forretningsmodellen kan være altafgørende.

Vi afdækker forretningsmuligheder for de enkelte koncepter og hjælper vores kunder med implementering.

Collaboration

Innovationsprocesser kan til tider være frustrerende, og det vil stille store krav til virksomhedens evne til at samarbejde.

Vi sikrer en mangfoldighed på tværs af de involverede teams og sikrer løbende forståelse og dialog omkring de forskellige profiler, der er på teamet.

Dette sikrer ejerskab for de skabte løsninger og en mindre udfordrende implemetering

Vil du forandre din virksomhed?

Günes & Co har bl.a. hjulpet virksomheder som Comwell Hotels, eBay Danmark, Saint Gobain Weber samt forskelige Peugeot forhandlere i Danmark.

Vil du også skabe innovative koncepter med afsæt i jeres kunders behov? Kontakt os idag

Cases