Fosia Omar

Konsulent

E-mail: fosia@gunes.dk

Fosia har i studie- og erhvervsmæssige sammenhænge haft fokus på at konceptualisere komplekse og tværfaglige problemstillinger og processer i forskellige pædagogiske sammenhænge. Hun har især interesseret sig for områder som fokuserer på kulturelle dynamikker som berører hverdagen hos unge og voksne som er en del af socialt udsatte grupper samt mediering i disse individer og gruppers konkrete sociale praksisser og processer i deres særlige kontekster.

Fosias arbejde skal bidrage til en styrket bevidsthed hos fagfolk samt individer i socialt udsatte grupper omkring narrativers stærke indvirkning på eget og andres liv, da hun er af den overbevisning at menneskers perspektiver, handlinger og relationer bl.a. skal ses i lyset af forskellige former for narrativer. Det feltnære arbejde, både i form af undervisning i folkeskolen, feltarbejde og socialt arbejde har givet Fosia indsigter og forøget interesse i områder som vedrører identitetskonstruktion, socialisering, læring, uddannelse, pædagogik, unge- og familieliv, udvikling samt diaspora-grupper.

Fosia er uddannet fra læreruddannelsen på Frederiksberg i København og er på nuværende tidspunkt ved at afslutte sin specialeskrivning i Anthropology of Education og Globalisation på Århus Universitet i Emdrup.