Danske erhvervsskoler

REDUKTION AF FRAFALD OG FRAVÆR MED OP TIL 75%

Formål

At reducere den høje fravær- og frafaldsprocent på de danske erhvervsskoler. Det skulle ske uden ekstra omkostninger for skolen, men med en anderledes tilgang til underviserrollen og eleverne, og med simple og effektive værktøjer.

Op til halvdelen af eleverne på erhvervsuddannelserne falder fra tidligt i processen. Og det gør, at frafaldet er blevet en naturlig og accepteret tendens blandt undervisere og ledere.

Aktiviteter

Sammen med lærerne fandt vi indsigter og mønstre på tværs, der gjorde sig gældende for de af lærerne og eleverne, der har succes med at bryde tendensen. Gennem metoden Positiv Afvigelse har vi lært af dem dem lykkes på trods. Der er sket få men afgørende ændringer i undervisningsforløb og lærerne har fået en ny tilgang til eleverne. Indsigterne opnåede lærerne ved blandt andet at interviewe og snakke med eleverne og lære dem og deres behov bedre at kende – og det krævede, at man turde tage deres virkelighed alvorligt.

Resultat

Resultatet har været en reducering i frafaldet på nogle af uddannelsernes grundforløb med op til 75 procent.

En af de afgørende idéer bag arbejdet med Positiv Afvigelse er, at det ikke er nødvendigt at tilføre nye ressourcer.  Vi hører oftest fra underviserne, at der er behov for nye faciliteter, færre elever, ny lovgivning mv. for at løfte kvaliteten af undervisningen. Det kan også være relevante diskussioner og indsatsområder, men ikke de eneste.

Man kan også arbejde med sit fokus og gennem de positive afvigelser opdage det potentiale, der er indenfor nuværende rammer og ressourcer.  På de deltagende erhvervsskoler har resultaterne været mærkbare allerede i elevernes grundforløb – de deltagende lærere har formået at fastholde mange af deres elever, som ellers ville falde fra ifølge statistikkerne.

”Vi har nogle elever, der ikke kan klare uddannelsen, og så er det nemmeste at sige, at det er fordi, de ikke vil det. Men den måde at tænke på, skal vi have vendt. De fleste ønsker at gennemføre uddannelsen, men de har brug for hjælp. Først efter den erkendelse kan man begynde at finde ud af, hvordan man så kan hjælpe dem. Og måden, jeg gjorde det på, var, at få fat på den gode historie om dem, som har gennemført uddannelsen på trods. Dengang syntes jeg også, at der var en tendens blandt lærerne i skolen om, at den slags historier, ikke var der”
Jesper Jensen, Kok og faglærer, talentkoordinator og kontaktperson for eleverne på grundforløbsfaget Mad til  Mennesker på EUC Syd.

TYPE: Social Innovation – Positiv Afvigelse
KUNDE: Danske Erhvervsskoler og SCKK
DATE: 2014-2015
eBay Motors Danmark/Bilbasen
Diverse integrationsprojekter
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial