Center for Ludomani

MINDSKET LUDOMANI BLANDT NYDANSKERE

FORMÅL

STOP LUDOMANI NU er en indsats målrettet danskere med anden etnisk baggrund fra ikke-vestlige lande. Formålet er at forebygge ludomani blandt nydanskere.

AKTIVITETER

Indsatsen har været tredelt; 1) et udviklingsnetværk bestående af repræsentanter for målgruppen 2) et særligt fokus på spredning af konkrete værktøjer i organisationer og netværk 3) en overordnet kampagneindsats, der fungerer som formidlingsplatform for de øvrige indsatser og retter sig direkte mod de primære målgrupper samt mod ressourcepersoner med adgang til de primære målgrupper. Vi har udviklet et værdiskabende netværk, som sikrer en bæredygtig forandring frem for en konsulentbåret forandringsproces, der stopper med centerets indsats.

RESULTAT

Ved udgangen af 2015 har Center for Ludomani skabt et stærkt netværk med en række bærende organisationer som DUF, REM, Diyanet, Dialogforum og Baba, der alle har set vigtigheden af at sætte emnet på dagsordenen. Vi har etableret et værdiskabende udviklingsnetværk, som har kvalificeret målgruppevalg, udfordringer og kampagnemateriale. Vi har bygget en stor og omfattende værktøjskasse i forskellige sprog, der er blevet brugt ude i minoritetsmiljøerne til at starte en samtale om pengespil. Derudover har vi udviklet målrettede materialer, oplæg, dialogmøder og stået for brugerinddragelse og ambassadørindsatser.  

Med blåstempling af partnere har vi kommunikeret bredt ud: Vi har fået artikler om emnet i Politiken og udsendt en række Facebook-annoncer, der er nået ud til over 90.286 mennesker. Vi har afholdt en konference om ludomani blandt danskere med anden etnisk baggrund på Christiansborg.

TYPE: Social Innovation – Design Thinking
KUNDE: Center for Ludomani
DATO: 2015
Diverse integrationsprojekter
Saint Gobain - Isover
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial