Vi løser komplekse sociale og adfærdsmæssige problemstillinger

Vi løser nogle af de mest komplekse udfordringer i vores samfund ved at inddrage målgruppen og samskabe løsninger sammen med dem og alle relevante interessenter omkring dem.

Med udgangspunkt i metoden Positiv Afvigelse lærer vi af dem, der lykkes på trods.

Deltagerne får de nødvendige værktøjer til selv at kunne spotte, bearbejde og udbrede den positive praksis og adfærd – både blandt dem selv og interessenterne omkring dem.

Ejerskabet for de nye indsigter og kapacitetsopbygningen sikrer forankring og bæredygtigheden af indsatserne

Positiv Afvigelse

Positiv Afvigelse er baseret på en observation af, at der i ethvert samfund er individer eller grupper, som via afvigende adfærd og strategier formår at finde bedre løsninger på konkrete problemer end deres ligemænd, på trods af at de har adgang til de samme ressourcer og står over for lignende eller større udfordringer.

Metoden udmærker sig ved komplekse udfordringer, der kræver adfærdsmæssig forandring.

Ejerskab er centralt og bliver først skabt, når den enkelte profesionelle, som arbejder med problemet hver dag, selv er med til at undersøge og lære, hvad og hvordan dem der lykkes gør.

Metoden har dokumenteret effekt verden over, inklusiv i Danmark.

Fravær og frafald på erhvervskoler og øget livsduelighed blandt anbragte børn

Positiv Afvigelse er en international anerkend tilgang som bl.a. er beskrevet Harvard Business Review og the New York Times.

Du kan læse mere om metoden her: Your Companys Change Agents – Richard Tanner Pascale & Jerry Sterning

Günes & Co anvender metoden bl.a. på døgntilbudsområdet i forbindelse med projektet Styrket Indsats, og har tidligere været anvendt på erhvervsskoler for at mindske fravær og frafald.

Herudover har vi også brugt Positiv Afvigelse til at vende resultaterne for en trængt salgsafdeling i Saint Gobain samt øget kundetilfredsheden og kundeloyaliteten hos udvalgte Peugeot forretninger i Danmark.

Vil du vide mere om metoden eller høre hvordan vi kan løse et kompleksproblem for dig? Kontakt os her

Cases