Egmont Fonden – Styrket indsats

BEDRE MULIGHEDER FOR ANBRAGTE BØRNS LÆRING OG LIVSDUELIGHED

Formål

Egmont Fonden har givet Günes & Co og PD Academy støtte til projekt Styrket Indsats, hvor 14 danske institutioner for anbragte børn over en treårig periode skal hjælpe børnene til en bedre skolegang. Målet er, at markant flere anbragte børn skal trives i skolen og gennemføre en afgangseksamen – og dermed få adgang til en ungdomsuddannelse. Initiativet bygger på metoden ”Positiv Afvigelse”, hvor man fokuserer på det enkelte barns styrker og finder frem til det, der virker, frem for at hænge fast i manglerne.

Aktiviteter

Med initiativet Styrket Indsats finder vi frem til, hvilke faktorer der gør, at nogle børn lykkes med at følge med fagligt og trives i skolen. Dette på trods af, at de har samme sociale problemer som andre børn, der ikke lærer og trives i skolen. De gode erfaringer skal herefter bruges til at hjælpe andre anbragte børn.
Du kan følge projektet og læse mere her.

Resultat

De deltagende døgntilbud har dels afdækket udfordringerne for deres børn og unge og dels fundet frem til positiv praksis blandt børn, unge og vokse og her undersøgt, hvad de gør, og hvordan de gør det, der gør en forskel. Det har resulteret i en mere nuanceret problemforståelse samt en række konkrete eksempler på positiv praksis, der styrker deres anbragte børn og unges mulighed for uddannelse. Dette bygger på over 100 børneinterviews og over 30 forældreinterviews.

De deltagende døgntilbud arbejder nu på at omdanne deres viden om udfordringer og positiv praksis til konkrete lokale løsningsforslag, som de vil afprøve, justere og udbrede lokalt. Dette indebærer at inddrage hele døgntilbuddet samt eksterne interessenter som forældre, skoler og kommunale sagsbehandlere.

Omkring 100 medarbejdere og ledere er direkte involveret i projektet, og der opleves et stort engagement og en vigtig ejerskabsfølelse for projektet fra de deltagende tilbud. Den nye fase med mere konkrete løsninger giver energi hos deltagerne efter en lang periode med undersøgelse. Flere tilbud kan allerede mærke en forandring, f.eks. hos børnenes lyst til at tale om skolen, samarbejdet med skolen omkring børnene og visitering af nye børn.

På baggrund af indsigterne om udfordringer og positiv praksis arbejder de deltagende døgntilbud med at udvikle deres egen praksis indenfor de nuværende rammer og ressourcer. Løsningerne er mangeartede og omhandler både små forandringer af daglig praksis og mere overordnede og strukturelle løsninger.

Eksempler på konkrete løsninger er:

  • Barnets livshistorie som en del af identitetsdannelse
  • Mere rum til den åbne samtale/mere en-til-en tid
  • Bedre start ved skoleskift i samarbejde mellem døgntilbud, skole og forældre
  • Nye skole-hjem-samtaler
  • Mere systematisk positiv opfølgning på skolen
  • Den gode morgen

Henriette Christiansen, der er direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, forventer sig meget af indsatsen: ”Egmont Fonden har det som mål, at alle børn skal have en barndom præget af læring og livsduelighed. Nogle grupper af børn har brug for særlig opmærksomhed og voksenstøtte, og det gælder ikke mindst de institutionsanbragte børn og unge. Vi kan blive meget bedre til at støtte disse børn. Egmont Fonden ser Styrket Indsats som et vigtigt og innovativt initiativ, der kan blive en afgørende ny måde at styrke de anbragte børn på,” siger Henriette Christiansen.

TYPE: Social Innovation – Positiv Afvigelse
KLIENT: Egmont Fonden
DATE: 2015-2018
Comwell Aarhus
LEAD THE TALENT
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial